Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci en Barcelona en Escuela Superior Formatic Barna

Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci
Només preparen a alumnes de Barcelona

Valoración de TuMaster

Estibaliz López

Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci

Por Estibaliz López
Modalidad de impartición

El Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci se imparte presencial.

Ciudad

Este Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci se imparte en Barcelona.

Número de horas

Este Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci se imparte durante 1.500 horas.

Valoración del programa

Este Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci se imparte en lengua catalana y con el aprenderas a todas las tecnicas y funciones necesarias para poder drigir y gestionar Empresas Deportivas y de Ocio.

Precio del curso

Consultar con el centro

Dirigido a

Personas interesadas en enfocar su carrera profesional hacia la direccion y gestión de Empresas Deportivas y de Ocio.

Salario esperado

Un director de empresa puede optar a un sueldo medio de unos 4.063 €.

Contacta con el centro para más información

Sede principal del centro

Contacta con el centro para más información


Dirigido a:

Persones interessades en realitzar un Màster en Direcció i Gestió d'Empreses Esportives i d'Oci.

Comentarios:

Competència general

El contingut i desenvolupament d’aquest Màster s’ajusta en tot moment a les exigències i demandes professionals que els titulats necessiten sobretot pel seu exercici professional, bé dirigit a la direcció i gestió d’entitats, institucions i instal·lacions esportives, públiques o privades, bé al disseny, gestió i desenvolupament d’esdeveniments esportius i d’oci. Leer más

Cada vegada més, les activitats esportives i d’oci són més demandades per la societat desenvolupada on ens trobem i és imprescindible per oferir un servei i instal·lacions de qualitat comptar amb professionals que no només hagin obtingut una capacitació en els seus estudis de Grau, sinó que hagin completat la seva formació amb uns estudis especialitzats com són els que s’ofereixen en aquest Màster.


Objectius generals:

- Coneixement de la legislació esportiva en l’àmbit internacional, europeu, estatal i autonòmic, així com les estructures reguladores d’aquestes activitats.

- Conèixer els conceptes teòrics bàsics sobre els quals es fonamenta l’exercici professional de la comunicació i les relacions públiques.

- Conèixer les principals estratègies que s’utilitzen per promocionar les entitats o activitats esportives i d’oci, així com la importància de la gestió de la marca.

- Conèixer les característiques i el funcionament dels indicadors econòmics per ajudar a la presa de decisions en les entitats i activitats esportives i d’oci.

- Conèixer els fonaments de la direcció i gestió d’entitats esportives i d’oci, així com la seva estructura, les seves funcions i les competències.

- Conèixer la importància de l’esport i l’oci en el context de la societat actual.

- Coneixement del servei dels patrocinadors en l’àmbit esportiu així com la regulació de la seva relació amb entitats esportives i d’oci. Així mateix, els alumnes que segueixen el programa, obtenen una millor tècnica de coneixement, una capacitat directiva així com un alt enriquiment tant personal com professional en el desenvolupament de la seva activitat diària.


Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són les següents:

- Direcció i gestió d’entitats, institucions i instal·lacions esportives, públiques o privades.

Disseny d’esdeveniments esportius i d’oci.

- Gestió d’esdeveniments esportius i d’oci.

- Desenvolupament d’esdeveniments esportius i d’oci.

Lugar de impartición:

en Barcelona

Inici: Octubre.

Leer menos
Mòduls

- Dret i estructures esportives i d’oci.

- Comunicació i relacions publiques.

- Màrqueting esportiu.

- Direcció i organització d’empreses.

- Economia i finances.

- Instal·lacions i equipaments esportius i d’oci.

- Societat de l’oci i l’esport. Leer más

- Patrocini d’activitats esportives i d’oci.

- Treball final de Màster.Leer menos
Ayuda
¿No encuentras tu curso?
4:44
.